Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Phát triển quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ
 
Phạm Thế Hưng
 
1998
 
Văn hóa xã hội
 
Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mại
 
Bộ thương mại
 
 
 

Xác định vị trí của nền kinh tế Hoa Kỳ và chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ; phương hướng chiến lược của Việt Nam để hội nhập vào nền kinh tế thế giới; chiến lược đối với Hoa Kỳ. Một số chính sách kinh tế-thương mại quan trọng của Việt Nam. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ, một số vấn đề cơ bản. Quá trình quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và triển vọng.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến