Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng bản đồ địa chất công trình thành phố Vĩnh Long và đề xuất giải pháp nền móng
 
ThS. Lâm Ngọc Quý, TS. Võ Đại Nhật
 
05/2020
 
 
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 
Bộ Xây dựng
 
 
Đạt
 

- Tổng hợp, phân tích và đánh giá các yếu tố khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long (giai đoạn 2005-2015);
- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình; Khoan khảo sát địa chất hiện trường kiểm chứng kết quả (dự kiến 3 hố khoan); Phân tích và đánh giá sự phân bố đất yếu; Đánh giá đặc điểm địa chất công trình;
- Xây dựng thuyết minh bản đồ phân vùng tải trọng công trình; Thuyết minh phân vùng địa kỹ thuật; Thuyết minh bản đồ phân vùng sức chịu tải của nền;
- Đánh giá chung sự phân bố đất yếu, khả năng xói ngầm đất nền và đặc điểm địa chất công trình tổng thể của khu vực thành phố Vĩnh Long;
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, tính toán và đề xuất các giải pháp nền móng hợp lý cho từng khu vực tương ứng 03 loại tải trọng công trình (dân dụng, công nghiệp và giao thông).
 
20210517085842_VLG.TI046.2021-0000249.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 39 khách Trực tuyến