Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Trọng Tín
 
04/2021
 
Văn hóa xã hội
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Hệ thống hóa các cơ sở lý luận của công tác Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch.
Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua.
Đề xuất các giải pháp có hiệu quả trong công tác Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Long thời gian tới.
 
20210521024040_VLG.CS003.2021-0000289.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến