Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Ảnh hưởng của việc bón bổ sung vôi và phân hữu cơ đến sự sinh trưởng của cây mít
 
TS. Võ Thanh Phong
 
03/2021
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Cao đẳng Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bón bổ sung vôi và phân hữu cơ đến việc cải thiện chất lượng đất và sự sinh trưởng, năng suất của giống mít Thái siêu sớm tại Vĩnh Long. Các mục tiêu cụ thể gồm:
- Khảo sát hiện trạng kỹ thuật canh tác mít Thái siêu sớm tại tỉnh Vĩnh Long; phân tích những tồn tại, hạn chế về kỹ thuật canh tác đã áp dụng trên cây mít Thái siêu sớm.
- Đánh giá việc bón bổ sung vôi và chất hữu cơ cho đất nhằm cải thiện chất lượng đất liếp và để đáp ứng cho sự sinh trưởng, năng suất của giống mít Thái siêu sớm.
 
20210521025152_VLG.CS004.2021-0000311.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến