Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Bổ sung chế phẩm bacillus (probiotic) trong khẩu phần thức ăn của heo Yorkshire Landrace sau cai sữa đến xuất chuồng ở Long Hồ (Vĩnh Long)
 
ThS. Nguyễn Huy Tưởng
 
03/2021
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Cao đẳng Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Bacillus bổ sung trong thức ăn lên tăng trưởng của heo sau cai sữa đến xuất chuồng và tỷ lệ bệnh tiêu chảy trên heo có và không có sử dụng Bacillus và so sánh tính hiệu quả trong chi phí chăn nuôi.
Nội dung 1. Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic lên khả năng sinh trưởng heo giai đoạn cai sữa đến xuất chuồng.
Nội dung 2. Khảo sát tỷ lệ bệnh tiêu chảy trên heo có và không có sử dụng Bacillus và so sánh tính hiệu quả trong điều trị.
 
20210521030611_VLG.CS005.2021-0000312.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến