Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu sản xuất nấm rơm (Volvariella volvacea) từ nguồn phụ phẩm thân dây khoai lang tại huyện Bình Tân
 
ThS. Trương Thị Mỹ Lộc
 
12/2020
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Đề tài khảo nghiệm bước đầu nhằm đề xuất phương pháp cơ bản xử lý phụ phẩm thân dây khoai lang thành cơ chất phù hợp để sản xuất nấm rơm.
- Khảo sát các tỷ lệ phối trộn giữa thân dây khoai lang và rơm để tạo nên loại cơ chất phù hợp nhất để sản xuất nấm rơm.
- Từ kết quả các nội dung đã thực hiện tiến hành so sánh hiệu quả kinh tế khi sử dụng 2 loại cơ chất: rơm và thân dây khoai lang trong sản xuất nấm rơm.
- Tổ chức hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả việc sử dụng phụ phẩm thân dây khoai lang để sản xuất nấm rơm nhằm thảo luận, đánh giá kết quả đề tài.
- Xây dựng quy trình khuyến cáo ban đầu dựa trên những kết quả thực tế thu được về việc sử dụng được được phụ phẩm thân dây khoai lang để sản xuất nấm rơm.
 
20210521074501_VLG.CS009.2021-0000315.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến