Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu tính thích nghi và khả năng sinh trưởng của giống vịt Grimaud bằng phương pháp nuôi tập trung trên cạn ở tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Đức Dũng
 
12/2020
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Hiệp hội Giống Nông nghiệp Vĩnh Long
 
Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

- Khảo nghiệm tính thích nghi của vịt qua các chỉ tiêu là tỷ lệ nuôi sống, khả năng phát triển đồng đều, ghi nhận những bệnh có thể xảy ra trên vịt và khả năng điều trị.
- Đánh giá khả năng sinh trưởng với các chỉ tiêu: đặc điểm ngoại hình của giống, thời gian xuất chuồng hiệu quả, hệ số chuyển hóa thức ăn, tốc độ tăng trọng và ghi nhận sự phát tán mùi hôi trong quá trình nuôi trên cạn đề xuất giải pháp khắc phục.
- Xây dựng biện pháp kỹ thuật chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và đặc điểm sinh học của vịt Grimaud bằng phương pháp nuôi tập trung trên cạn trong điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán chăn nuôi của người dân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Góp phần đa dạng hoá giống địa phương, góp phần thay đổi nhận thức chăn nuôi vịt từ chăn nuôi truyền thống chạy đồng sang nuôi tập trung trên cạn theo hướng an toàn sinh học và thúc đẩy ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững.
 
20210521075231_VLG.CS010.2021-0000316.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến