Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo nghiệm tính thích nghi dòng vịt TS 132 nuôi thương phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Trương Vĩnh Yên
 
12/2020
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

 
20210521080233_VLG.CS012.2021-0000318.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 15 khách Trực tuyến