Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự báo giá khoai lang huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long bằng trí tuệ nhân tạo
 
ThS. Lê Duy Đồng
 
04/2021
 
Kinh tế
 
Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long
 
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 
 
Đạt
 

- Xây dựng bộ dữ liệu máy học về giá khoai lang huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long.
- Lựa chọn phương pháp máy học thích hợp cho việc dự báo giá khoai lang huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long phù hợp với bộ số liệu huấn luyện đã chọn lọc.
- Xây dựng công cụ dự báo giá khoai lang huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long.
 
20210618091401_VLG.CS013.2021-0000302.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 450 khách Trực tuyến