Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp phòng trị bệnh cháy lá trên cây hành lá (Allium fistulosum L.) ở tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Huỳnh Kim Định, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga
 
04/2021
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

- Điều tra và khảo sát đánh giá thực trạng sản xuất và tình hình dịch bệnh trên cây hành lá (Allium fistulosum L.) ở tỉnh Vĩnh Long
- Xác định tác nhân vi khuẩn gây bệnh đến mức độ loài bằng quy trình Koch và phương pháp sinh học phân tử
- Nghiên cứu chứng minh thực khuẩn thể chuyên tính và biện pháp sử dụng thực khuẩn thể trong phòng trừ vi khuẩn (Xanthomonas sp.) gây bệnh cháy lá trong điều kiện ngoài đồng
- Tuyển chọn chất kích kháng có hiệu quả trong phòng trị bệnh cháy lá trên hành
- Tuyển chọn các thuốc hóa học có hiệu quả trong phòng trị bệnh cháy lá trên hành
- Đánh giá ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến hiệu quả phòng trị bệnh cháy lá trên cây hành lá
- Đánh giá các biện pháp phòng trị (sinh học, kích kháng, thuốc hóa học) và biện pháp canh tác đến hiệu quả phòng trị bệnh cháy lá trên cây hành lá ở điều kiện ngoài đồng
- Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp đối với bệnh cháy lá trên cây hành lá ở điều kiện ngoài đồng
 
20210706031719_VLG.TI048.2021-0000251.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến