Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu biện pháp bảo quản dây khoai lang và đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung trong khẩu phần đến năng suất của bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Hồ Thanh Thâm
 
03/2021
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
Đạt
 

- Nội dung 1: Khảo sát năng suất và thành phần hóa học của dây và củ khoai lang phụ phẩm làm thức ăn cho gia súc, gia cầm
- Nội dung 2: Đánh giá biến động hàm lượng dinh dưỡng trong dây loai lang ủ chua theo thời gian bảo quản
- Nội dung 3: Xác định tỉ lệ chất bổ sung và phương pháp phù hợp để bảo quản dây khoai lang đảm bảo được chất lượng và thành phần dinh dưỡng sau khi ủ chua
- Nội dung 4: Thực hiện mô hình chăn nuôi bò thịt từ kết quả tối ưu được xác lập ở nội dung 3
- Nội dung 5: Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao quy trình ủ chua dây khoai lang và kỹ thuật nuôi bò thịt trên nền thức ăn là dây khoai lang ủ chua
- Nội dung 6: Đề xuất quy trình hoàn thiện, giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.
 
20211103070250_VLG.TI055.2021-0000258.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến