Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Thanh Tân
 
09/2021
 
Kinh tế
 
Viện Quản trị Quốc tế
 
 
 
Đạt
 

Đánh giá thực trạng về việc xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
Xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá thương hiệu mạnh có khả năng cạnh tranh cấp vùng, cấp quốc gia.
Xây dựng được 20 thương hiệu mạnh cho doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo tiêu chí trên (theo yêu cầu của Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 26/7/2016 của tỉnh Vĩnh Long về xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020).
Đề xuất giải pháp duy trì và nhân rộng kết quả xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trong tỉnh.
 
20220330031042_VLG.TI002.2022-0000267.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến