Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Chủng virút c­ớng độc dịch tả vịt 769 và sử dụng vacxin để phòng bệnh :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
1980
 
Trần Minh Châu.
 
L708
 
88
 
MB
 

Trần Minh Châu. Chủng virút c­ớng độc dịch tả vịt 769 và sử dụng vacxin để phòng bệnh : LA PTS khoa học thú y : 1606 / Trường ĐH Nông nghiệp Hôxê Mácti. - H., 1980. - 87tr : minh họa; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 88-94
 
luanan_708.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 14 khách Trực tuyến