Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Die interpretation gravimetrischer und geomagnestisches messungen unter ver wendung der regulasisierungsmethode :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
1980
 
Trần Cung Miêng.
 
L712
 
99
 
MB
 

Trần Cung Miêng. Die interpretation gravimetrischer und geomagnestisches messungen unter ver wendung der regulasisierungsmethode : Dr. rer. nat / Bergakademie Freiberg. - Freiberg, 1980. - 99tr : minh họa; 32cm + 1 b.dịch + 1 b.dịch tóm tắt + tóm tắt. -
 
luanan_712.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 35 khách Trực tuyến