Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Luận cứ khoa học về Phương pháp định giá cổ phiếu trên thị Trường chứng khoán Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Vũ Thị Kim Liên.
 
L9605
 
148
 
MB
 

Vũ Thị Kim Liên. Luận cứ khoa học về Phương pháp định giá cổ phiếu trên thị Trường chứng khoán Việt Nam : LA TS kinh tế : 5.02.09 / Học vịên Ngân hàng. - H., 2003. - 148tr, tm, pl; 30cm+1tt. - T.m sau chính văn
 
luanan_9605.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến