Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu phát triển hợp lý ISDN trong mạng nội hạt Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Phan Hữu Phong.
 
L9606
 
120
 
MB
 

Phan Hữu Phong. Nghiên cứu phát triển hợp lý ISDN trong mạng nội hạt Việt Nam : LA TS Kỹ thuật : 2.07.14 / Học viện Công nghệ B­u chính Viễn thông. - H., 2003. - 120tr; 30cm+1tt. - T.m: tr. 113-120
 
luanan_9606.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 39 khách Trực tuyến