Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Laser định Hướng trong công tác trắc địa mỏ hầm lò và các công trình ngầm :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Bùi Thị Thanh Lan.
 
L9608
 
124
 
MB
 

Bùi Thị Thanh Lan. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Laser định Hướng trong công tác trắc địa mỏ hầm lò và các công trình ngầm : LA TS Vật lí : 1.02.18 / Viện Địa lí. - H., 2003. - 124tr, pl; 30cm+1tt. - T.m: tr. 110-124
 
luanan_9608.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 70 khách Trực tuyến