Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu tổn tHương dạ dày tá tràng ở bệnh nhân mắc bệnh khớp điều trị thuốc chống viêm không Steroid :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Lan.
 
L9610
 
128
 
MB
 

Nguyễn Thị Ngọc Lan. Nghiên cứu tổn tHương dạ dày tá tràng ở bệnh nhân mắc bệnh khớp điều trị thuốc chống viêm không Steroid : LA TS Y học : 3.01.31 / Đại học Y Hà Nội. - H., 2003. - 128tr, tm, pl; 30cm+1tt. - T.m sau chính văn
 
luanan_9610.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 81 khách Trực tuyến