Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu xây dựng phim video giáo khoa và sử dụng trong dạy học địa lí lớp 6 (trung học cơ sở) :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Quốc Tuấn.
 
L9613
 
153
 
MB
 

Nguyễn Quốc Tuấn. Nghiên cứu xây dựng phim video giáo khoa và sử dụng trong dạy học địa lí lớp 6 (trung học cơ sở) : LA TS Giáo dục học : 5.07.02 / Đại Học sư phạm Hà Nội. - H., 2003. - 153tr, pl; 30cm+1tt. - T.m: tr. 144-153
 
luanan_9613.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 39 khách Trực tuyến