Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trám xi măng ngậm khí các giếng khoan dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Hữu Chinh.
 
L9614
 
121
 
MB
 

Nguyễn Hữu Chinh. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trám xi măng ngậm khí các giếng khoan dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam : LA TS Địa chất : 1.06.15 / Đại học Mỏ-Địa chất. - H., 2003. - 121tr, pl; 30cm+1tt. - T.m: tr. 91-98
 
luanan_9614.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến