Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến diễn biến số lượng quần thể, đặc điểm sinh học của một số loài sâu hại rau loại hoa thập tự và thiên địch của chúng ở ngoại thành Hà Nội :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Thị Kim Oanh.
 
L9615
 
 
MB
 

Lê Thị Kim Oanh. Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến diễn biến số lượng quần thể, đặc điểm sinh học của một số loài sâu hại rau loại hoa thập tự và thiên địch của chúng ở ngoại thành Hà Nội : LA TS Nông nghiệp / Đại Học Nông Nghiệp I. - H., 2003.
 
luanan_9615.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 39 khách Trực tuyến