Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu tính chất quá trình dịch chuyển biến dạng đất đá do khai thác hầm lò trong điều kiện địa chất phức tạp của bể than Quảng Ninh :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Vương Trọng Kha.
 
L9617
 
142
 
MB
 

Vương Trọng Kha. Nghiên cứu tính chất quá trình dịch chuyển biến dạng đất đá do khai thác hầm lò trong điều kiện địa chất phức tạp của bể than Quảng Ninh : LA TS Kĩ thuật : 2.08.01 / Đại học Mỏ-Địa chất. - H., 2003. - 142tr, pl; 30cm+1tt. - T.m: tr. 134-
 
luanan_9617.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến