Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu đánh giá các điều kiện địa lý phục vụ phát triển cây công nghiệp dài ngày tỉnh Daklak :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Xuân Độ.
 
L9619
 
223
 
MB
 

Nguyễn Xuân Độ. Nghiên cứu đánh giá các điều kiện địa lý phục vụ phát triển cây công nghiệp dài ngày tỉnh Daklak : LA TS Địa lí : 1.07.01 / Viện Địa Lí. - H., 2003. - 223tr; 30cm+1tt. - T.m: tr. 151-162
 
luanan_9619.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến