Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Obnaruqenie molnieopasnyx oblakov po signalam radiozluheniă atmosfernyx êlektriheskix razrăkov :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Viết Hân.
 
L9620
 
169
 
MB
 

Nguyễn Viết Hân. Obnaruqenie molnieopasnyx oblakov po signalam radiozluheniă atmosfernyx êlektriheskix razrăkov : Kan. Diss. tex nauk : 25.00.30 / Rossijsk. Gos. Gidrometerolog. un-t. - Sankt-Peterburg, 2003. - 169s; 30sm + 1per. - T.m sau chính văn
 
luanan_9620.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 52 khách Trực tuyến