Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tài phán kinh tế ở nước ta hiện nay :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Văn Trung.
 
L9621
 
173
 
MB
 

Trần Văn Trung. Tài phán kinh tế ở nước ta hiện nay : LA TS Luật học : 5.05.15 / Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. - H., 2003. - 173tr, pl; 30cm+1tt. - T.m: tr. 169-173
 
luanan_9621.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 62 khách Trực tuyến