Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Reqimy Gês pri regulirovanii stoka reki gidrouzlami, raspredelennofmi v ee bassejne :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Phan Viễn Phương.
 
L9628
 
 
MB
 

Phan Viễn Phương. Reqimy Gês pri regulirovanii stoka reki gidrouzlami, raspredelennofmi v ee bassejne : Kan. Diss. Tex nauk : 05.14.08 / Sankt-Peterburg. Gos. polit . Un-t. - Sankt-Peterburg, 2003. - 132s; 30sm+1per. - T.m sau chính văn
 
luanan_9628.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến