Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đổi mới hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Nghệ An theo Hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Hà Huy Hùng.
 
L9655
 
161
 
MB
 

Hà Huy Hùng. Đổi mới hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Nghệ An theo Hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá : LA TS Kinh tế : 5.02.05 / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - H., 2003. - 161tr, tm, pl; 30cm+1tt.
 
luanan_9655.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 26 khách Trực tuyến