Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ lên men r­ợu đặc sản:
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng.
 
L9656
 
143
 
MB
 

Nguyễn Thị Hồng. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ lên men r­ợu đặc sản: Vang cẩm : LA TS kỹ thuật : 2.11.17 / Viện Công nghệ Thực phẩm. - H., 2003. - 143tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 133-143
 
luanan_9656.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 54 khách Trực tuyến