Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Về một Phương pháp mô phỏng hệ thống chuyển mạch ATM :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Việt Tuấn.
 
L9657
 
 
MB
 

Trần Việt Tuấn. Về một Phương pháp mô phỏng hệ thống chuyển mạch ATM : LA TS Kỹ thuật : 2.07.15 / Viện nghiên cứu Điện tử, tin học và tự động hoá. - H., 2003. - 99tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9657.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 63 khách Trực tuyến