Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học vai trò của E. Coli gây tiêu chảy bê, nghé tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Phạm Quang Phúc.
 
L9659
 
 
MB
 

Phạm Quang Phúc. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học vai trò của E. Coli gây tiêu chảy bê, nghé tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị : LA TS Nông nghiệp : 4.03.12 / Viện Thú y. - H., 2003. - 147tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9659.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 1284 khách Trực tuyến