Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đánh giá điều kiện khí hậu nông nghiệp đối với cây chè tại một số vùng trồng chè chính ở Việt nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Đại Khánh.
 
L9660
 
149
 
MB
 

Nguyễn Đại Khánh. Đánh giá điều kiện khí hậu nông nghiệp đối với cây chè tại một số vùng trồng chè chính ở Việt nam : LA TS Địa lí : 1.07.09 / Viện Khí tượng Thuỷ văn. - H., 2003. - 149tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9660.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến