Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Thành phần các taxon động vật không x­ơng sống cỡ lớn và sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước từ suối Tam Đảo đến sông Cà Lồ :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Thu Hà.
 
L9661
 
111
 
MB
 

Lê Thu Hà. Thành phần các taxon động vật không x­ơng sống cỡ lớn và sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước từ suối Tam Đảo đến sông Cà Lồ : LA TS Sinh học : 1.05.20 / Đại học Khoa học Tự nhiên. - H., 2003. - 111tr : minh hoạ; 30cm +
 
luanan_9661.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 38 khách Trực tuyến