Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu hình ảnh động mạch phế quản trong một số bệnh phổi mạn tính và khả năng gây tắc mạch điều trị ho ra máu :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
D­ Đức Thiện.
 
L9662
 
118
 
MB
 

D­ Đức Thiện. Nghiên cứu hình ảnh động mạch phế quản trong một số bệnh phổi mạn tính và khả năng gây tắc mạch điều trị ho ra máu : LA TS Y học : 3.01.21 / Đại học Y Hà Nội. - H., 2003. - 118tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9662.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 38 khách Trực tuyến