Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu quá trình bồi tụ, xói lở ở đới ven biển Bình Trị Thiên và kiến nghị các giải pháp phòng chống :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Hữu Tuyên.
 
L9664
 
 
MB
 

Trần Hữu Tuyên. Nghiên cứu quá trình bồi tụ, xói lở ở đới ven biển Bình Trị Thiên và kiến nghị các giải pháp phòng chống : LA TS địa chất : 1.06.09 / Đại học Mỏ-Địa chất. - H., 2003. - 142tr : minh hoạ; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9664.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 19 khách Trực tuyến