Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc và chỉ số toả nhiệt của học sinh trung học cơ sở ở hai huyện miền núi phía Bắc liên quan tới môi Trường sống :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Thị Kim Dung.
 
L9666
 
116
 
MB
 

Lê Thị Kim Dung. Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc và chỉ số toả nhiệt của học sinh trung học cơ sở ở hai huyện miền núi phía Bắc liên quan tới môi Trường sống : LA TS Y học : 3.01.12 / Đại học Y Hà Nội. - H., 2003. - 116tr; 30cm. - Thư mục sau chính vă
 
luanan_9666.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 45 khách Trực tuyến