Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu liều chiếu trong trên cơ sở Phương pháp đo toàn thân và phân tích nước tiểu người :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Văn Hùng.
 
L9668
 
150
 
MB
 

Nguyễn Văn Hùng. Nghiên cứu liều chiếu trong trên cơ sở Phương pháp đo toàn thân và phân tích nước tiểu người : LA TS Vật lí : 1.02.03 / Viện năng Lương Nguyên tử Việt Nam. - H., 2003. - 150tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9668.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 19 khách Trực tuyến