Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Quyết định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Dương Tuyết Miên.
 
L9669
 
190
 
MB
 

Dương Tuyết Miên. Quyết định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam : LA TS Luật học : 5.05.14 / Đại học Luật Hà Nội. - H., 2003. - 190, 10tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 180-190
 
luanan_9669.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 169 khách Trực tuyến