Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Studies on the Characteristtic Aroma of Citrus Essential Oils :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Thị Minh Tú.
 
L9670
 
 
MB
 

Nguyễn Thị Minh Tú. Studies on the Characteristtic Aroma of Citrus Essential Oils : Thesis of Degree of PH. D / Ehime University, Japan. - Ehime, 2003. - 114tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9670.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 78 khách Trực tuyến