Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu yếu tố rung trong khai thác than hầm lò, ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân và đề xuất một số biện pháp dự phòng :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Thế Huệ.
 
L9673
 
 
MB
 

Nguyễn Thế Huệ. Nghiên cứu yếu tố rung trong khai thác than hầm lò, ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân và đề xuất một số biện pháp dự phòng : LA TS Y học : 3.01.41 / Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. - H., 2003. - 119tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9673.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến