Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nacional'naă ăzykovaă lihnosti' v sravnitel'no-sopostavitel'nom lingvokul'turologiheskom opiranii (na materiale Russkoj i V'etnamskoj kul'tur :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Đức Thụ.
 
L9674
 
172
 
MB
 

Lê Đức Thụ. Nacional'naă ăzykovaă lihnosti' v sravnitel'no-sopostavitel'nom lingvokul'turologiheskom opiranii (na materiale Russkoj i V'etnamskoj kul'tur : Dis. kan-ta filolog. nauk : 10.02.01 / Gos In-t Russkogo ăzyka im. Pusskina. - Moskva, 2003. - 172
 
luanan_9674.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến