Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đặc điểm kiến trúc và địa động lực các trũng Kainozoi miền Bắc Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Triều Việt.
 
L9677
 
150
 
MB
 

Lê Triều Việt. Đặc điểm kiến trúc và địa động lực các trũng Kainozoi miền Bắc Việt Nam : LA TS Địa chất : 1.06.01 / Đại học Mỏ - Địa chất. - H., 2003. - 150tr; 30cm + 1tt + ph.l. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9677.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến