Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Phối hợp các Phương pháp giáo dục nhằm khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức của học sinh Trung học phổ thông Hà Nội hiện nay :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Tùng Lâm.
 
L9678
 
176
 
MB
 

Nguyễn Tùng Lâm. Phối hợp các Phương pháp giáo dục nhằm khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức của học sinh Trung học phổ thông Hà Nội hiện nay : LA TS Giáo dục học : 5.07.01 / Đại học sư phạm Hà Nội. - H., 2003. - 176tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chín
 
luanan_9678.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến