Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tích cực hoá hoạt động quan sát, thí nghiệm trong dạy học sinh 6 :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Vinh Hiển.
 
L9679
 
 
MB
 

Nguyễn Vinh Hiển. Tích cực hoá hoạt động quan sát, thí nghiệm trong dạy học sinh 6 : LA TS Giáo dục : 5.07.02 / Viện Khoa học Giáo dục. - H., 2003. - 127tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9679.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến