Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Sử dụng đậu tương và đậu nho nhe với những Phương pháp chế biến khác nhau trong thức ăn hỗn hợp của gà Broiler tại vùng trung du miền núi phía Bắc :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Vũ Thị Kim Dung.
 
L9708
 
188
 
MB
 

Vũ Thị Kim Dung. Sử dụng đậu tương và đậu nho nhe với những Phương pháp chế biến khác nhau trong thức ăn hỗn hợp của gà Broiler tại vùng trung du miền núi phía Bắc : LA TS nông nghiệp : 4.02.04 / Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp. - H., 2003. - 188, 10t
 
luanan_9708.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 623 khách Trực tuyến