Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Các biện pháp giáo dục truyền thống cách mạng địa Phương cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Cà Mau thông qua các bộ môn khoa học xã hội :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Thái Văn Long.
 
L9709
 
241
 
MB
 

Thái Văn Long. Các biện pháp giáo dục truyền thống cách mạng địa Phương cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Cà Mau thông qua các bộ môn khoa học xã hội : LA TS giáo dục học : 5.07.01 / Đại học sư phạm Hà Nội. - H., 2003. - 241tr; 30cm + 1tt + Ph.l. - T
 
luanan_9709.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 51 khách Trực tuyến