Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị tại chỗ vết tHương bỏng nhiệt của kem chitosan trên thực nghiệm :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Vũ Thị Ngọc Thanh.
 
L9710
 
136
 
MB
 

Vũ Thị Ngọc Thanh. Nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị tại chỗ vết tHương bỏng nhiệt của kem chitosan trên thực nghiệm : LA TS y học : 3.01.10 / Đại học Y Hà Nội. - H., 2003. - 136tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9710.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 53 khách Trực tuyến