Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Minh Tuấn.
 
L9714
 
 
MB
 

Nguyễn Minh Tuấn. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá : LA TS lịch sử : 5.03.14 / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
 
luanan_9714.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến