Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu cơ chế động học và cấu trúc các tâm, bẫy của quá trình nhiệt phát quang trong họ sulphat kiềm thổ :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Văn Tuất.
 
L9717
 
 
MB
 

Lê Văn Tuất. Nghiên cứu cơ chế động học và cấu trúc các tâm, bẫy của quá trình nhiệt phát quang trong họ sulphat kiềm thổ : LA TS vật liệu : 62.44.50.05 / Viện Khoa học Vật liệu. - H., 2003. - 161, 20tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 146-153
 
luanan_9717.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến