Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Phân tích và tổng hợp các von mét hiện số đo điện áp xoay chiều bằng Phương pháp cấu trúc :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đoàn Minh Định.
 
L9719
 
174
 
MB
 

Đoàn Minh Định. Phân tích và tổng hợp các von mét hiện số đo điện áp xoay chiều bằng Phương pháp cấu trúc : LA TS kỹ thuật : 2.07.01 / Học viện Kỹ thuật Quân sự. - H., 2003. - 174, 10tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 153-161
 
luanan_9719.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 78 khách Trực tuyến