Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Thanh Bình.
 
L9720
 
 
MB
 

Trần Thanh Bình. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn Việt Nam : LA TS kinh tế : 5.02.07 / Đại học Kinh tế Quốc dân. - H., 2003. - 194tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 172-176
 
luanan_9720.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 46 khách Trực tuyến